Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Vervoer: De algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.

Opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Expeditiewerkzaamheden: De Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd op 1 juli 2004 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23.

Garagewerkzaamheden: De algemene voorwaarden Bovag afdeling TDA.

Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002

Met Betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerd versie van toepassing. De voorwaarden zijn elders op deze site te downloaden.

Download